Over de woonvereniging

De Hof van Heden is een van Nederlands kleinste woonverenigingen. De acht bewoners vormen een vereniging die het Sareptahofje beheert, een voormalig weduwenhofje in de Isendoornstraat, aan de rand van de binnenstad van Zutphen. Gegroepeerd rond een ruime, gemeenschappelijke tuin telt de hof zeven woningen met elk een eigen voordeur. Zes huizen staan op de begane grond, zijn bestemd voor alleenwonenden en hebben een eigen kleine tuin. In de dubbele bovenwoning boven de poort wonen momenteel twee personen.

Geschiedenis

Het hofje werd in 1895 gesticht door de sociaal voelende domineesdochter Elisabeth Bax. Het bood (gratis) huisvesting aan 6 weduwen (die van hervormde huize en van onbesproken gedrag moesten zijn). Na de dood van mejuffrouw Bax in 1917 kwam het hofje in bezit van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente in Zutphen. Er woonden tot circa 1990 vrijwel uitsluitend weduwen en alleenstaande vrouwen. Ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving maakten echter dat de oorspronkelijke doelgroep steeds minder een beroep deed op de diaconie.

In 2005 ging de hof over in de handen van nieuwe eigenaar BOEi (Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed) en werd de woonvereniging De Hof van Heden opgericht. BOEi in Amersfoort is een maatschappelijke onderneming met een passie voor het restaureren en herbestemmen van erfgoed.

Huidige bewoners

Een ander type bewoner deed zijn intrede: vrouwen en mannen van diverse pluimage die zich aangetrokken voelen tot een gezamenlijke en tegelijk zelfstandige woonvorm. We delen een open blik naar de wereld en proberen zoveel mogelijk met respect voor het milieu en de natuur te leven. Onze leeftijden liggen tussen eind 40 en 80 jaar. Maandelijks bespreken we de lopende zaken op de Hof, gecombineerd met een gezamenlijke maaltijd. Iedere bewoner verricht in goed overleg een aantal taken op of voor de Hof. We streven naar harmonie en betrokkenheid en naar een goede balans voor eenieder tussen privacy en gezamenlijkheid.

Huidige grondslag

Niet alleen de huisjes zijn bijzonder, ook de bestuursvorm is dat. De oorspronkelijke idee van een woonvereniging (namelijk: voor de bewoners, door de bewoners) werd nieuw leven ingeblazen, toen de bewoners in 2005 de handen ineensloegen.

Gekozen werd voor een constructie waarin de vereniging de hof huurt van de eigenaar (BOEi), en de woningen op haar beurt verhuurt aan haar leden. De bewoners bepalen in onderling overleg de dagelijkse gang van zaken. Ook kiezen zij gezamenlijk een nieuwe bewoner wanneer een woning vrijkomt (zie Aannamebeleid). De bewoners zijn zowel lid als bestuurslid van de woonvereniging.

Wonen op de hof is daardoor meer dan het hebben van onderdak. Aan onderhoud en instandhouding van de woningen en tuin besteden de bewoners zelf het nodige werk. Door het samenspel tussen maatschappij BOEi en de bewoners is de Hof van Heden uitgegroeid tot een bloeiende kleine gemeenschap.

Consentprincipe

Binnen de woonvereniging nemen we beslissingen volgens het consentprincipe. Dit houdt in dat we besluiten nemen met algemene stemmen. Wie geen zwaarwegende bezwaren tegen een besluit heeft, volgt de meerderheid. Zijn die bezwaren er wel, dan overleggen we tot een voor ieder aanvaardbare oplossing is gevonden.

Aannamebeleid

Wanneer er zicht is op een vrijkomend huis, dan stellen we iedereen die geïnteresseerd is in wonen in de Sareptahof hiervan op de hoogte via de mail. Via een profielschets geven we aan of we een vrouw of man zoeken (voor de bovenwoning eventueel een stel), in welke leeftijdscategorie en welke andere aandachtspunten er eventueel zijn. Deze profielschets zetten we ook op onze website en externe media. Iedereen die past in dit profiel kan reageren. Met de meest geschikte kandidaten volgen er gesprekken.

Ken je ons nog niet en wil je de hof een keer komen bekijken? Neem dan contact met ons op.

Je kunt ook met de hof en haar bewoners kennismaken op de landelijke GemeenschappelijkWonenDag (elk jaar op de 3e zaterdag in mei).

Foto’s

 

Contact

Heb je interesse in het wonen in de Sareptahof, of wil je de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@woonhofvanheden.nl. Ook voor andere vragen en/of opmerkingen kun je ons bereiken. Wij reageren zo spoedig mogelijk op je bericht.