de Hof van Heden
terug naar het menu

Achter de Schermen

Eigenaar van de Sareptahof is maatschappij BOEi (Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed), www.boei.nl. Het Bouwfonds Cultuurfonds (www.bouwfonds.nl) heeft aan BOEi subsidie verstrekt voor het restaureren van het gebouw. Daarnaast ontving BOEi restauratiesubsidies van de gemeente Zutphen en van de Provincie Gelderland.