de Hof van Heden
terug naar het menu

Over de Woonvereniging

“De Hof van Heden” is de naam van een van Nederlands kleinste woonverenigingen. De vereniging beheert het Sareptahofje, een voormalig weduwenhofje in de Isendoornstraat, aan de rand van de binnenstad van Zutphen.

 

De hof telt zeven woningen, gegroepeerd rond een ruime tuin. Niet alleen zijn de huisjes uit 1895 uniek; ook de bestuursvorm is dat. De oorspronkelijke idee van een woonvereniging (namelijk: voor de bewoners, door de bewoners) werd hier nieuw leven ingeblazen toen de bewoners de handen ineen sloegen om de hof in de historische staat te laten voortbestaan.

 

Sinds eind 2005 zorgen de bewoners zelf voor het beheer van de hof. Zij bepalen in onderling overleg de dagelijkse gang van zaken en kiezen gezamenlijk een nieuwe bewoner wanneer een woning vrijkomt. De bewoners zijn zowel lid als bestuurslid van de woonvereniging.

 

Wonen op de hof is daardoor meer dan het hebben van onderdak. Aan onderhoud en instandhouding van de woningen en tuin besteden de bewoners zelf het nodige werk. Het pand is eigendom van BOEi in Hoevelaken, een organisatie die zich inzet om de ‘zorgenkindjes’ onder de Nederlandse monumenten te bewaren. Door het samenspel tussen BOEi en bewoners groeide de Hof van Heden uit tot een bloeiende kleine gemeenschap.

Binnen de woonvereniging worden beslissingen genomen volgens het consentprincipe. Dit houdt in dat besluiten worden genomen met algemene stemmen. Wie geen zwaarwegende bezwaren tegen een besluit heeft, volgt de meerderheid. Zijn die bezwaren er wel dan wordt overlegd tot een voor ieder aanvaardbare oplossing is gevonden. De bewoners streven naar harmonie en betrokkenheid en naar een goede balans voor eenieder tussen privacy en gezamenlijkheid.